Apotekergården  Stokmarknes

I 1896 ble «Vesteraalens apotek» opprettet etter kongelig resolusjon. Året etter ble bygget innflyttet, og apoteket hadde nå fått nye lokaler. Noe av det som har kjennetegnet Stokmarknes i lang tid etter den veksten som startet ved slutten av 1800-tallet, er store og stilfulle trebygninger. Mange av disse bygningene er nå blitt borte. Noen er revet, noen er brent og noen er ødelagt ved ombygging. «Apotekergården» er en av de få stilmessig intakte bygningene som gjenstår.

I dag tjener bygget som næringslokaler med blant annet Mormors landhandel, makerspace, psykolog, psykiater og mindre bedrifter som leier enkeltkontorer.

Bygget fremstår som et vakkert og stilfullt bygg som er interresant å studere. Her er mye «snekkerglede» å se. I tillegg inngår bygget i et kulturmiljø med flere eldre bygninger.

Apotekergården ble i januar 2018 overtatt av Urtehaven eiendom AS.